۱۱ - قرآن مجید

مترجم :  ابوالقاسم پاینده  -   چاپ تهران - انتشارات جاویدان  - چاپ سال  ۱۳۳۶شمسی - وزیری - گالینگور - متن عربی و ترجمه مقابل فارسی - ۳۶۴ صفحه -