70 - واژه نامه فلسفی نویسنده : سهیل افنان

  موجود -         فروشگاه      -  فارسی ، عربی ، انگلیسی ، فرانسه ، پهلوی ، یونانی و لاتین  - چاپ دوم - تهران - نشر حکمت - سال 1404 ه. ق . - 340ص -  وززیری - شومیز -