947 - دندان ببر نویسنده پالتوییچل

موجود -     فروشگاه      -  موضوعات   کتاب :  تجاربی معنوی از سفر به جهان های ناشناخته درون

ترجمه هوشنگ اهرپور 

     چاپ سوم -  تهران - 1379 - انتشارات سی گل و انتشارات  ایساتیس  - 271 ص - رقعی - شومیز -  

 

946 - افسانه های قدرت نویسنده کارلوس کاستاندا

موجود -     فروشگاه               -   ترجمه مهران کندری و مسعود کاظمی 

چاپ هشتم - تهران - 1378 ش - 311 ص - رقعی - شومیز -

945 - آتش درون - نویسنده د: کارلوس کاستاندا

موجود -        فروشگاه             -  ترجمه مهران کندری و مسعود کاظمی  

چاپ  پنجم - تهران - انتشارات  ( نشر میترا ) - 1377 ش -   ۲۸۰ ص -  رقعی - شومیز -

944 - اصول روانکاوی ترجمه هاشم رضی * ( م . ف )

فروید و اصول روانکاوی  نویسندگان : ارنست جونز و دالبی یز ترجمه و تحشیه و مقدمه هاشم رضی  

شامل 436 ص - وزیری - شومیز -  

موضوع ات  کتاب :  احوال و آثار و زندگانی فروید  - عقاید فروید - تحلیل آثار و عقاید فروید -  روانکاوی  - مقدمات و اصول روانکاوی  - پسیک آنالیز  - و ...

943 - کتاب مستطاب امیرارسلان نامدار * ( م . ف )

م . - نویسنده : میرزا محمدعلی نقیب الممالک شیرازی  

پژوهشگر و ویراسار : منوجهر کریم زاده    

 تصویرگر : بهزاد قریب پور 

جاپ اول  -  تهران  -  1379ش  - انتشارات طرح نو  -  749 ص  -  رقعی  -  گالینگور -  مصور  -  رنگی -

942 - سازش چهارم نویسنده فردریک فورسایت * ( م . ف )

ترجمه غلامعلی الوندپور  

موضوع کتاب : برداشتی از سالت 2 و رقابت شرق و غرب و جهان سوم  

چاپ  اول  - تهران  - انتشارات . نشر ویس  -  1367ش - 447 ص - رقعی - شومیز -

941 - موج سوم دمکراسی در پایان سده بیستم نویسنده سامویل هانتینگتون * ( م . ف )

چاپ اول -  تهران - انتشارات روزنه - 1373 ش -  376 ص - رقعی - شومیز -

940 - کنکور با هیپنوتیزم ( تقویت حافظه با هیپنوتیزم )

 -  نویسنده : کابوک  ( شعبان طاووسی )  

چاپ اول - 1366 ش - تهران -  488 ص - وزیری - شومیز - ف ۹۷/۳/۱۰ - 


939 - تحلیل رویا نویسنده : کارل گوستاو یونگ * م.

گفتارهایی در تعبیر و تفسیر رویا ( 1929 - 1928) 

ترحمه     رضا رضایی         

 

چاپ دوم -  تهران - 1382   ش -   انتشارات ( نشر افکار ) - 342 ص - وزیری - شومیز -

938 - اسرار المکتوم فی اسرار المخزون

سرلمکتوم و اسرارلمخزون         تهیه و تنظیم شیخ حبیب بن موسی الرضا افشاری ارومیه یی النجفی  

موضوع کتاب : علوم غریبه - ادعیه - ادعیه مجربه - 352 ص - وزیری - گالینگور -

تاریخ اندیشه اجتمایی نویسنده بارنز و بکر * کتاب موجود شماره 937

از حامعه ابتدایی تا حامعه جدید  -  جلد اول -  ترحمه و اقتباس :  جواد یوسفیان - غلی اصعر محمدی  

تهران - چاپ سوم - 1370 ش - انتشارات امیز کبیز - 555 ص - رقعی - شومیز -

936 - برخورد تمدنها و بازسازی نظم جهانی

نویسنده :  سامویل پی . هانتینگتون -  ترجمه محمد علی حمید رفیغی  -  چاپ اول -  تهران - 1378 ش - انتشارات  دفتر پژوهشهای فرهنگی - 517 ص -  وزیری - شومیز - عبارات کلیدی :  تمدن ها - تمدنها - 

935 - رهایی از دانستگی

 نویسنده : کریشنا مورتی  - مترجم  : مرسده لسانی  -     چاپ سوم -  تهران  - انتشارات بهنام - 1384 ش - 221ص - جیبی - شومیز -

934 - مردان خدا ( نگارشی دیگر از تذکره الاولیا )

به نثر و زبان ساده برای همه    به  کوشش محمد باقر صدرا  - 

( ۴۰ + ۵۶۶ ص ) - وزیری - گالینگور - (   ش.د.د. 3752   )

933 - اولین غم و آخرین نگاه

نویسنده : مهدی سهیلی ( موضوع کتاب : مجموعه شعر  - شعر  

چاپ تهران - انتشارات کتابخانه سنایی -  1370 ش - 271 ص - رقعی - شومیر -  موجود )

932 - سمفونی مردگان نویسنده عباس معروفی

چاپ تهران  -  انتشارات ( نشز گردون )  -  1368 ش -  چاپ اول -  369 ص  -  رقعی  - شومیز -

931 - فن ترجمه انگلیسی - نویسنده : دکتر بها الدین پازارگادی

موجود -       فروشگاه         -  چاپ تهران - انتشارات نیل - 1343 ش -287 ص - رقعی - شومیز -

930 - عشق ژنرال نویسنده دافنه دوموریه

 نویسنده  : دوفنه دوموره   - ترجمه  : افسر بهاروند ( بایبوردی )  - انتشارات ارغوان - 400ص - رقعی - سلیفون -

929 - تئوری بنیادی موسیقی - نویسنده : پرویز منصوری

تهران -   چاپ اول - 1370 ش - انتشارات  ( نشر چاوش )  - 314 ص - وزیری - گالینگور -

جشن های آب نویسنده هاشم رضی * کتاب موجود شماره 928

نوروز . سوابق تاریخی تا امروز  

جشن های تیرگان و آب پاشان . آبریزگان  

همراه با گزارش هایی در باره آداب و رسوم  ملی و دینی زرتشتیان

تهران چاپ اول انتشارات بهحت - 1383 ش - 376 ص - وزیری - گالینگور -

927 - بابک نویسنده جلال برگشاد

ترجمه رحیم رییس نیا  و  زضا انرابی نژاد  

تهران  - چاپ دهم - موسسه  انتشارات نگاه -  1385 ش - 536 ص - رقعی - سلیفون -  

 

موضوع کتاب : بابک خرم دین - داستان - داستانهای تاریخی - تاریخ ایزان - سلسله عباسیان -

926 - علم اخلاق یا حکمت عملی نویسنده محمدعلی بامداد

موجود -  فروشگاه  - بکوشش : دکتر مخمود بامداد  

 

چاپ دوم -  تهران - انتشارات اشرفی  ( موسسه مطبوعاتی اشرفی ) - ( 469 + 20 ص ) - وزیری - گالینگور -

925 - هزار و یک حکایت نویسنده دکتر خلیل ثقفی ( اعلم الدوله )

  - چاپ - تهران - انتشارات سنایی - 1343 ش - 472 ص - وزیری - گالینگوز -

1984 نویسنده جرچ اورول * کتاب موجود شماره 924

کتاب هزارو نهصد و  هشتاد و چهار   ترجمه صالح حسینی
چاپ پنحم  تهران - انتشارات نیلوفر - 1374 ش - 272 ص - رقعی - شومیز -