فهرست نامه ایران ( کتاب شناسی فهرست های دستنویسهای اسلامی در کتابخانه های ایران )

۴۹۳۴ -  م . - آ .  -نویسنده و گردآورنده : محمد متقی - حسین متقی -   تهران - چاپ اول  -  انتشارات کتابخانه مجلس شورای اسلامی  -  - 1390 ش - 648 ص -  - وزیری - گالینگور - 

فهرست مجله های فارسی کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی از ابتدا تا پایان سال 1386

۴۹۳۳-  م . آ .  - نویسنده و گردآورنده : آزاده حیدری -  تهران - کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - چاپ اول  -  1389 ش - 1096 ص - رحلی - گالینگور - این فهرست شامل 2939 عنوان اصلی  ، بدون محاسبه عناوین متفاوت از یک عنوان مجله در یک مجلد میباشد - 


فهرست کاتبان نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

۴۹۳۲ - م.- آ .  - نویسنده : پریسا کرم رضایی - 1389 ش - 32 + 873 ص - تهران - چاپ اول  - انتشارات کتابخانه مجلس شورای اسلامی + کتابخانه ملی جمهوری اسلامی + دانشگاه تهران  - وزیری - گالینگور - دو ستونی - 

4931 - توبره

 نویسنده : شیخ بهایی -  مترجم : بهمن رازانی  - چاپ اول - ۱۳۶۴  ش -  - انتشارات زرین  - ۴۶۲  ص  - وزیری - سلیفون - 

4930 - فرهنگ زبان روسی به روسی

  م . -  نویسنده : اوژیکف - اوژیکوف - چاپ اول  - تهران - 1378 ش از روی چاپ 1999 م  مسکو - انتشارات محدث - 939 ص - سه ستونی - رحلی - گالینگور - 

 
4929 - پانصد و چهار ( 504 ) واژه ضروری زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

 م . - نویسنده گان : ماری برامبرگ  ، جولیوس لیب  ، آرتور تریگر  - مترجم : محمدرضا مجدی - تهران - نشر رهنما - 217 ص - چاپ اول - 1384 ش - رحلی - شومیز 


4928 - plexus

م .  م . - نویسنده : هنری میلر Henry Miller  - به زبان اصلی انگلیسی - The Rosy crucifixion- a novel - great trilogy of novels based on his own life  -  0 

460 ص - چاپ  اصلی سال 1967 م  انگلستان - جیبی - شومیز - کاغذ کاهی -  

4927 - مغناطیس انسانی ( علم مانیتیسم )

  م . - نویسنده و مترجم : سرتیپ مسعود جنتی عطایی - اقتباس از منابع خارجی - تهران - چاپ اول - 1371 ش - انتشارات ارمغان  - 203 ص - مصور - رقعی - شومیز - 

 


4926 - اخوان الصفا ( رسایل اخوان الصفا و حلان العرفا )

- ( ک . د .  مورخ 95/1/15 )  - نشر حوزه علمیه قم - دفتر تبلیغات اسلامی - مرکر انتشارات - 

4925 - فرهنگ ایتالیایی به فارسی و فارسی به ایتالیایی

موجود -          فروشگاه      -    نویسنده : ن.دل میسترو  س.د.ب. - رقعی - سلیفون - 573 + 828 ص - چاپ دوم - 1358 ش  - فادر ناناله دل میسترو - مقدمه بقلم  : مدیرمدارس کاتولیک در ایران  و  مدیر موسسه فرهنگی ایران و ایتالیا - فرهنگ دو  سویه و دو طرفه  - 

4924 - در جستجوی زمان از دست رفته

-  نویسنده : مارسل پروست - مترجم : مهدی سحابی - تهران - نشر مرکز - جلد اول  - با عنوان - طرف خانه سوان - 1369 ش- 596 ص - رقعی - گالینگور - جلد دوم  -  در سایه دوشیزگان شکوفا - جلد سوم - طرف گرمانت - جلد چهارم - سدوم و عموره - جلد پنجم - اسیر - جلد ششم - گریخته - جلد هفتم - زمان باز یافته -  

4923 - پنجاه سال نفت ایران

 نویسنده : مصطفی فاتح - تهران - ( چاپ اول  - 1335 ش  -   چاپ دوم  -  انتشارات پیام - 1358 ش - وزیری - گالینگور -  30 + 682 ص -

4922 - اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی

 - نویسنده : دیوید هیمل بلاو - مترجم : دکتر سهرابی - تهران  - دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک سابق ) - چاپ بیست و پنجم - 1394 ش - 

4921 - انقلاب تکاملی اسلام

 م . - نویسنده جلال الدین فارسی - تهران - انتشارات آسیا - 1357شمسی - ح + 881 ص - وزیری - سلیفون - 

4920 - دانستنیهای زناشویی

  موجود - نویسنده وکتر مهدی موحدی  -  متخصص جراحی زنان و مامایی - چاپ چهارم  با تجدید نظر کلی - - ناشر = مولف - و نشر علمی  -  رقعی - سلیفون - تاریخ مقدمه چاپ سوم 1448 ش - بی تا - 334 ص - منابع کتاب : 1- دکتر ناصر گیتی : سکسولوژی  2 -  دکتر جهانشاه صالح : بیماریهای زنان و پیشرفتهای علمی  3 - ایستمن - آبستنی و زابمان 4 - حداد - نیکلا - عشق و زناشویی  ترجمه ابوالقاسم پاینده  و ...

سایر آثار نویسنده : آتش و پنبه  و ...