5181 - راز جذب پول در ایران

م . آ . - 3 - دخل و خرج و سرمایه گذاری به سبک ایرانی  - نویسنده : علی اکبری -تهران - نشر بهار سبز  - چاپ دوم - 1394 ش - 7500 ت قیمت پشت جلد - 142 ص - رقعی - شومیز - کار - کسب و کار - موفقیت در کسب و کار - روانشناسی موفقیت - ثروت - پول -