5358-گنجینه مقالات(مقالات ادبی تاریخی و اجتماعی)

موجود - م -      نویسنده :  دکتر محمود افشاری       -    ناشر :    مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشاری -    چاپ    اول - جلد دوم  - تهران    -   1370 ش    -    971  ص    -     وزیری    -   گالینگور  -