5980 - زندگانی فاطمه زهرا

م. م. - نویسنده   :     دکتر سید جعفر شهیدی  -   نشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی     - چاپ   سی ام  - تهران  -   1377  ش -  286    ص - وزیری  - شومیز  -