6013 - نقطه عطف - اشعار عارفانه امام خمینی

موجود -          فروشگاه             و  نامه ای از آن حضرت به حجت الاسلام حاج سید احمد خمینی -  چاپ چهارم - 1369 ش - نشر موسسه موسسه تنظیم و و نشر آثار امام خمینی - 96 ص - وزیری - شومیز -