۶۰۳۰ - بهانه تراشی ممنوع - نویسنده : برایان تریسی

م.آ - مترجم   : هما صامت - رقعی - شومیز - چاپ دوم ۱۳۹۰ ش -   نشر  الماس  دانش  + کلک زرین  - ۳۳۵ ص - 

عنوان اصلی:  no excuses : the power of self discipline