6051 - روانشناسی تبلیغات تجاری - تبلیغات تجاری و ذهن مصرف کننده

م . آ . - نویسنده : ماکس  ساتر لند - مترجم : سینا قربانلو - چاپ سوم 1378 ش نشر مبلغان  تهران  299ص - وزیری  - شومیز - 3500 ت قبمت پشت جلد -  ( ساترلند - آگهی های تجاری - بازاریابی  - فروش   - تجارت -  اقتصاد  )