6058 - اسرارالحکم - نویسنده : ملا هادی سبزواری

موجود -  م  -  با حواشی و مقدمه : مرزا ابوالحسن شعرانی   + سید ابراهیم میانجی  - چاپ دوم   - تهران -  اسلامیه - 1351 ش - 588 ص - وزیری  - گالینگور  -