6061 - هزار و یک شب

 دوره کامل   - 5 جلدی - ترجمه عبداللطیف طسوجی تبریزی - ویراستار : میترا مهر آبادی  - چاپ 1377 ش  نشر دنیای کتاب -  1377 ش -  چاپ اول تهران  -   وزیری گالینگور روکش دار  جاد اول 530 ص - جلد پنجم 520 ص - ف ۹۷/۳/۴ - 

برچسب‌ها: هزار و یک شب