6076 - درمان های ساده برای بیماریهای سخت

م . آ . - پژوهشگر درمان های طبیعی  و نویسنده : سیامک علیان  - چاپ دوم  - ویرایش جدید  -  چاپ دوم ( اول ناشر ) - 1393 ش - نشر فارابی - تهران  - 184 ص - رقعی  - شومیز  - 9000 ت قیمت پشت جلد - ( طب - پزشکی -  )