6103 - بازگشت اسی کولکاپیس

موجود -         فروشگاه      -   طراح و   نویسنده : ابراهیم رمضانی - چاپ اول  رشت  - 1393 ش - نشر فرهنگ ایلیا - 54 ص - مصور - رحلی - شومیز - (  ماجراهای گوزن - داستان تصویری به زبان گیلکی  شماره 2 - کارکاتور -  طنز  - فکاهی -   کارتون های  ایران ی -  )