6115 - انجیل عیسی مسیح ( عهد جدید )

 - شامل کتب  عهد جدید -  ترجمه هزاره نو از  زبان اصلی  - انتشارات ایلام - ۲۰۱۵ میلادی - ۶۸۶  ص  - جیبی پالتویی - جلد  چرمی  - ف97/4/18 -