6156 - هنر آشپزی - مجموعه غذاهای ایرانی و فرنگی

موجود - فروشگاه -  تالیف  : رزا منتظمی - چاپ هشتم تهران - با تجدید نظر و اضافات - ۱۳۶۱ ش - ۶۸۸ + ۱۸ ص - وزیری - گالینگور - بدون تغییرات با غلط نامه - 

6155 - هنر آشپزی - مجموعه غذاهای ایرانی و فرنگی

موجود -  م  -  تالیف  : رزا منتظمی-  چاپ نهم تهران  -  با تجدید نظر و اضافات و تغییرات  - ۱۳۶۱ ش - ۶۸۸ + ۱۷ ص - وزیری - گالینگور - 

6154 - معجزه خدایان

موجود -    م    -   نوشته :   اریک  فون  دنیکن  -   ترجمه :   دکتر  قدیر  گلکاریان  -  تهران  -   نشر علمی   -  چاپ  اول  -   1376  ش -    185  ص  -  رقعی   - شومیز - 

6153 - راز خلقت کا ئنات

موجود -    م    -    نویسنده  :  اریک  فون  دنیکن  -  ترجمه  :  دکتر  قدیر  گلکاریان    -  نشر  علمی   -  چاپ  اول  -  1376ش  -  152  ص  -   رقعی  - شومیز -

6152 - عملیات والفجر مقدماتی

موجود -    م   -   نویسنده :  سر هنگ  زرهی  ستاد  سید یعقوب  حسینی  -  تهران   -   نشر  هیت  معارف  جنگ  -  چاپ  اول  -  1389  ش   -   150  ص  -    رقعی   -شومیز -

رساله توضیح المسائل

6151  -     مطابق  با فتاوی  مرجع  عالیقدر   - مولف  :  حضرت  آیت  الله  العظمی  بیات   زنجانی  -  نشر  دفتر  معظم  له  -  چاپ  اول  -  1386  ش  -   وزیری  -  سلیفون  

فرهنگ گویش کرمانی

6150  -  م  .  ب.ا. -  نویسنده  :  محمود  صرافی  -  با  مقد مه  محمد  ابراهیم   باستانی  پاریزی  -   تهران  -  نشر  سروش   -   رقعی   -  شومیز  - 269  ص  - 

بر گزیده کشف الاسرار وعده الابرار میبدی

6150 -  م .  ب.  ا.    -   نویسنده :  دکتر  محمد  مهدی  رکنی  یزدی   -   تهران  -  نشر  سازمان  مطالعه  تدوین  -   چاپ  هفتم   -  1386    -   -  298  ص -   رقعی  -  شومیز

6149 - تاریخ کامل ایران - نویسنده : دکتر عبداله راضی - تصحیح : کاظم کاظم زاده - ایران شهر

موجود -    م    -    تهران  -  نشر   اقبال   -   1371 ش  -  چاپ  نهم  -   608  ص  -   وزیری   -  گالینگور   -  از تاسیس  سلسله  مات  تا انقراض    قاجاریه    

6148 - فرانماسونری چیست ؟

موجود -    م   -  جلد اول  -  نویسنده  :   ابراهیم  الفت  (حسابی)  -    تهران  -  1349  ش  -   1350  ش  -  بینا  -  8  +  389  ص   -  وزیری   -   شومیز  -  

6147 - مجموعه مقالات عباس اقبال اشتیانی ( شامل 101 مقاله)

موجود -    م   -   نویسنده  :  عباس  اقبال  آشتیانی  -  با مقدمه  و  تصحیح   اقای  دکتر  محمد  دبیر  سیاقی  -  تهران  -  نشر  خیام  -  1350  ش   -   970  ص  -  وزیری   -   گالینگور  - 

6146 - امیل ( اموزش و پرورش )

موجود -    م   -  ترجمه  متن  کامل  کتاب  امیل  -   نویسنده  :  ژان  ژاک  روسو  -   مترجم   :  ع _ صبحانی    -   سبحانی  -   تهران  -   نشر  فرخی   -   چاپ  قبل  انقلاب  اسلامی  -   چاپ  دوم   -  1348  ش  -    656  ص  -  وزیری   -  سلیفون   -  

6145 - اخلاق ناصری

 نویسنده  :  خواجه  نصیر  الدین  -  تصحیح  :  مجتبی  مینوی ،  علیرضا  حیدری  -  تهران  -  نشر  خوارزمی  -   چاپ  پنجم   -   619  ص   -   رقعی   -  گالینگور  

6144 - قرآن مجید

موجود -    م    -   ترجمه  :  بقلم :   ابوالقاسم  پاینده  -  تهران  -  نشر  :  جاویدا ن  -  تاریخ مقدمه  1336  ش  -   ترجمه  مقابل  -  دو  ستونی  -  بدون  درج  تاریخ  چاپ  -   چاپ   قبل  انقلاب  اسلامی  -  365   ص    -   وزیری   -   گالینگور  

6143 - رساله قشریه

موجود -    م    -  نویسنده  :عبدالکریم  بن  هوازن  قشیری  -   تصحیح :  بدیع  الزمان  فروزانفر  -  چاپ  هفتم  -  1381  ش  -   835  ص  -  وزیری  -  گالینگور  

6142 - منم تیمور جهان گشا

موجود -    م     - سر گذشت  تیمور  لنگ  بقلم  خود  او  -  گرد  آورنده  :  مارسل   برایون    فرانسوی   -  تر جمه  :  ذبیح  الله  منصوری  -   نشر بهزاد  -  چاپ  هفتم  -  1391  ش  -  646    ص  -  وزیری  -  سلیفون  -   

6141 - در جستوجوی زبان نو

   -  ( تحلیلی  از  سیر  تحول   هنر   نقاشی   در   عصر   نو   )  -   انتشارات  نگاه   -  تالیف :  رویین  پاکباز  -   چاپ اول -    1369  ش  -   619  ص  -  رحلی  -  گالینگور  -

6140 - شاهنامه فردوسی

موجود -  فروشگاه  - وزیری  -  سلیفون  -  چاپ   دوم  -   ۱۳۵۴ ش  -   تهران  -  نشر  کلاله  خاور (  محمد رمضانی  )  - دوره کامل ۵ جلدی -  ۵۲۵ ص  - بدون روکش (   کاور  ) - جلد اول ۵۲۵ ص - جلد ۵  شامل ۳۳۶ ص + ملحقات شامل ۱۹۱ ص - 

6139 - علم در اسلام

 موجود - م    - به  اهتمام  :  احمد ارام - عکاس : رولان  میشو -  تهران -  نشر سروش -  چاپ اول - 1366  ش - 272 ص - رحلی  - گالینگور -

فرهنگ آسیا فارسی - انگلیسی با تلفظ فارسی

۶۱۳۸  - م .  ب. ا. - گردآورنده : مریم صباحی - تصحیح  و تلفظ  :   ژیلا دهخدا - تهران - نشر آسیا - چاپ اول - ۱۳۷۱ ش - ۵۸۰ ص - دو ستونی - 

6137 - سرگرمیهای هندسه

موجود -    آ    - نویسنده : یاکوب ایسیدورویچ پرلمان - مترجم : پرویز شهریاری -  تهران - نشر  خوارزمی - چاپ دوم   -  1357  ش - رقعی - شومیز  - 407ص

برچسب‌ها: ریاضیات، هندسه

6136 - اشک مهتاب - نویسنده : مهدی سهیلی

موجود -    م     - تهران -  نشرکتابخانه سنایی - چاپ هجدهم  - 1371ش - 303  ص -  رقعی - سلیفون -