رساله توضیح المسائل

6151  -     مطابق  با فتاوی  مرجع  عالیقدر   - مولف  :  حضرت  آیت  الله  العظمی  بیات   زنجانی  -  نشر  دفتر  معظم  له  -  چاپ  اول  -  1386  ش  -   وزیری  -  سلیفون