6164 - فرهنگ فارسی - نویسنده : دکتر محمد معین

موجود  - مغازه - دوره کامل  ۶ جلدی - جلد اول   - آ تا خ  - (  شامل ۱۰۵ + ۱۴۷۲ ص  ) - ۱۳۶۰ ش - چاپ چهارم -  نشر امیر کبیر - رقعی - شومیز - دست دوم و مستعمل -