6167 - فرهنگ تزاروس آکسفورد انگلیسی به انگلیسی

 -   چاپ ۱۹۹۷ م - ویرایش  دوم - ۱۰۷۸  ص - دوستونی - رحلی - گالینگور - چاپ اصلی دانشگاه آکسفورد انگلستان - 

The  oxford thesaurus in A-zشامل بیش از نیم میلیون واژه - تراروس = تساروس = تزاروز = گنجینه - گنجینه لغات -گنج لغات - فرهنگهای لغات  مفصل و جامع شامل مترادفات و خانواده لغات و مطالب و کلید واژه ها و ...-  بصورت الفبایی  و موضوعی و موضوعات -ف ۹۷/۳/۳/ -