6291 - تفکر زائد ( بحثی در خودشناسی )

 نویسنده  :   محمد جعفر مصفا   - چاپ  دوم    -  تهران     -1362      ش -   180    ص  -   رقعی    -   شومیز  -  

6290 - پرواز

 نویسنده  :  دانیل استیل   -  مترجم  :   شهناز مهدوی   -   ناشر  : آسیم      - چاپ  سوم    -  تهران     -  1386      ش -    450   ص  -  رقعی      -   شومیز  -  

6289 - نگاهی به معماری اسلامی در جهان

نویسنده  :  عباس ( مسعود ) اسلامی   -   ناشر  :  بهجت    - چاپ اول      -  تهران     -   1391   ش -   383    ص  -  وزیری     -  گالینگور   -  

6288 - حلیه المتقین

نویسنده  :   مرحوم علامه مجلسی     -   ناشر  : صفحه نگار      - چاپ اول      -  قم   -   1386   ش -      499 ص  -  وزیری     -   سلیفون   -  

6287 - نثر پارسی در آیینه تاریخ

نویسنده  : علی اصغر خبره زاده          -   ناشر  :  انقلاب اسلامی    - جلد اول -   چاپ   اول     -  تهران     -    1370  ش -   610    ص  -  وزیری     -   شومیز  -  

6286 - تاریخ سیاسی ، اجتماعی بختیاری

 نویسنده  :  پروفسور جن راف گارثویت   -  مترجم  :   مهراب امیری   -   ناشر  :  بهمن    - چاپ  اول    -  تهران     -   1373   ش -   376    ص  -  وزیری     -   شومیز  -  

6285 - خود درمانی با آب

 نویسنده  :   فریدون باتمانقلیچ      -   ناشر  :   کتاب سرا   - چاپ   اول   -  تهران     -  1368    ش -   45    ص انگلیسی +  277 ص فارسی   -  وزیری     -   شومیز  -  

6284 - مبانی فلسفی اساطیر یونان و روم

 نویسنده  : سعید فاطمی   -   ناشر  :   دانشگاه تهران  -  جلد اول (  زئوس و خانواده المپ )   -  تهران     -   1375   ش -  463     ص  -  وزیری     -   شومیز  -  

6283 - فرهنگ DUDEN ( آلمانی به فارسی )

 نویسنده  :  حسین پنبه چی   -   ناشر  :   دنیای نو   - چاپ  اول    -  تهران     - 1371      ش -  611    ص  -  وزیری     -   گالینگور -  

6282 - قاتلان در آیینه

نویسنده  :  ژول ورن   -  مترجم  :  هوشیار رزم آرا    -   ناشر  : عارف     - چاپ  سوم    -  تهران     -   1369   ش - 264       ص  -  وزیری     -   سلیفون -  

6281 - سفر به ماه

 نویسنده  :   ژول ورن  -  مترجم  :  مهدیه منتظری + حسین دستوم    -   ناشر  : گسترش      - چاپ  اول    -  تهران     -     1369 ش -    133  ص  -  وزیری - سلیفون   -  

6280 - صدسال تنهایی

 نویسنده  :   گابریل گارسیا مارکز  -  مترجم  :    کیومرث پارسای  -   ناشر  :  آریابان    - چاپ    بیست و نهم  -  تهران     -    1395  ش -   560    ص  -  رقعی      -   شومیز  -  

6279 - شناخت خوراکی ها

نویسنده  : دکتر غیاث الدین جزایری     -    ناشر  :    جاویدان  - چاپ دوم      -  تهران     -  1360    ش -   255   ص  -  رقعی     -   شومیز  -  

6278 - اولین غم و آخرین نگاه

 نویسنده  :   مهدی سهیلی   -   ناشر  :   سنایی   - چاپ نهم     -  تهران     -  1381    ش -     271  ص  -  رقعی      -   سلیفون -  

6277 - اشک مهتاب

 نویسنده  :   مهدی سهیلی     -   ناشر  :  سنائی    - چاپ   بیست و یکم   -  تهران     -  1376    ش -  321     ص  -  رقعی      -   سلیفون   -  

6276 - روانشناسی : هیپنوتیزم

 نویسنده  :   کابوک     -   ناشر  : امیر کبیر    -  تهران     -   1353      ش -   783   ص  -  وزیری     -   شومیز  -  ف ۹۷/۲/۲۶ - 

6275 - عایشه بعد از پیغمبر

 نویسنده  : کورت فریشلر     -  مترجم  : ذبیح الله منصوری      -   ناشر  :  امیرکبیر    - چاپ  ششم      -  تهران     -       1360 ش -  462     ص  -  وزیری     -   شومیز  -  

6274 - خارج شدن روح از بدن

 نویسنده  : سلیا گرین    -  مترجم  :    امیر راسترو +  دکتر محمد قیصرزاده  -   ناشر  :  دنیای کتاب    - چاپ اول      -  تهران     -   1373  ش -    187   ص  -  رقعی     -   شومیز  -  

6273 - شهریار

 نویسنده  :   نیکولو ماکیاولی  -  مترجم  :  داریوش آشوری    -   ناشر  :  پرواز      - چاپ اول      -  تهران     - 1366    ش -      135 + 8  ص  -  وزیری     -   شومیز  -  

6272 - نخستین فیلسوفان یونان

 نویسنده  :   اشرف الدین خراسانی ( شرف )   -   ناشر  :  کتاب های جیبی    - چاپ  دوم     -  تهران     - 1357    ش -   534     ص  - وزیری     -   شومیز  -  

6271 - خاطرات بورس باژانوف

مترجم  :   دکتر عنایت الله رضا   -   ناشر  :    گفتار      - چاپ    اول  -  تهران     -   1364  ش -    512    ص  -  رقعی    -   شومیز  -  

6270 - عقل در تاریخ

 نویسنده  : گئورگ ویلهم هگل     -  مترجم  : حمید عنایت     -   ناشر  :   شفیعی   - چاپ اول      -  تهران     -  1379    ش -       317   ص  -  رقعی    -   شومیز  -  

6269 - منطق اکتشاف علمی

نویسنده  :   کارل ریموند پوپر  -  مترجم  :    حسین کمالی  -   ناشر  : علمی فرهنگی     - چاپ     اول -  تهران     -  1370  ش -    347   ص  -  وزیری     -   شومیز  -  

6268 - شهباز و جغدان

 نویسنده  :   اسماعیل فصیح -   ناشر  :عطائی      - چاپ    سوم  -  تهران     -  1371 ش -       ص  -  رقعی    - گالینگور   -  

6267 - کاوش های عقل عملی فلسفه اخلاق

 نویسنده  :   دکتر مهدی حائری یزدی     -   ناشر  : موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی      تهران     - 1361   ش -       369 ص  -  وزیری     -   شومیز  -  

6266 - نقد و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی

نویسنده  :  دکتر عبدالکریم سروش       -   ناشر  : یاران     - چاپ    سوم  -  تهران     - 1361    ش -392        ص  -  وزیری -   شومیز  -  

6265 - زمستان

 نویسنده  :  مهدی اخوان ثالث       -   ناشر  :  مروارید    - چاپ    هشتم  -  تهران     - 1360    ش -    211   ص  -  رقعی    -   شومیز  -  

6264 - خاطرات مسترهمفری

مترجم  : استاد علی کاظمی     -   ناشر  :  اخلاق    - چاپ  پنجم    -  تهران     - 1387    ش -   128     ص  -  رقعی    -   شومیز  -  

6263 - دوره مختصر منطق صوری

نویسنده  : دکتر محمد خوانساری      -   ناشر  :  دانشگاه تهران    - چاپ ششم     -  تهران     - 1364    ش -     211  ص  -  وزیری    -   شومیز  -  

6262 - قانون توانگری

 نویسنده  :  کاترین پاندر  -  مترجم  : گیتی خوشدل    -   ناشر  :  پیکان   - چاپ چهل و نهم     -  تهران     -1395    ش -       345 ص  -  رقعی    -   شومیز  -  

6261 - خرمگس

 نویسنده  : اتل ویلیان وینیچ    -  مترجم :  ح کمازان -   ناشر  : عارف   - چاپ  اول   -  تهران    - 349       ص  -  رقعی    -   سلیفون    -  ( ف ۹۷/۲/۱)- 

6260 - تنور

نویسنده  :   هوشنگ مرادی کرمانی      -   ناشر  :  معین  - چاپ نهم    -  تهران     - 1385    ش -     156  ص  -  رقعی    -   شومیز  -  

6259 - نامه های رئیس جمهور

 نویسنده  :  محمد حاجی زاده    -   ناشر  :   جامه دران - چاپ   سوم  -  تهران     -1380    ش -     176  ص  -  رقعی    -   شومیز -  

6258 - خمره

 نویسنده  : هوشنگ مرادی کرمانی     -   ناشر  :  معین  - چاپ  اول   -  تهران     -   1383 ش - 150       ص  -  رقعی    -   شومیز    -  

6257 - دوره کامل آثار افلاطون

 نویسنده  : افلاطون   -  مترجم :  محمد حسن لطفی  -  جلد اول + سوم + چهارم  -   ناشر  :   خوارزمی  - چاپ اول -  تهران     - 1336    ش - 727       ص  -  رقعی    -   گالینگور   -  

6256 - دوره آثار افلاطون

نویسنده  : افلاطون   -  مترجم :  محمد حسن لطفی  -  جلد سوم -   ناشر  :   خوارزمی  - چاپ اول -  تهران     - 1336    ش - 727       ص  -  رقعی    -   گالینگور   -  

6255 - جان شیفته

 نویسنده  : رومن رولان    -  مترجم : م .ا. به آذین    -   ناشر  :   ابوریحان - 4 جلدی -   چاپ پنجم  - تهران     -1361    ش -    488  +  342 +  317   + 508؛   ص  -  رقعی    -   شومیز  -  

6254 - دایی جان ناپلئون

نویسنده  :  ایرج پزشکزاد   -   ناشر  : صفی علیشاه    -  چاپ هشتم  - تهران     -   2535شا   -      458  ص  -  وزیری      -   سلیفون -  

6253 - بر بال بحران ( زندگی سیاسی علی امینی )

 نویسنده  :  ایرج امینی  -     ناشر  : ماهی    -  چاپ اول - تهران     -   1388  ش -     602 + 34   ص  -  رقعی      -   گالینگور -  

6252 - مشاعره جدید

 نویسنده  : احمد صادقی اردستانی     -   ناشر  :   رئوف -  چاپ اول  - قم    -   1374 ش -    560   ص  -  رقعی       -   سلیفون -  

6251 - پیشگویی های نوستراداموس

 نویسنده  :  میشل نوستراداموس  -  مترجم : شهلا المعی    -   ناشر  : المعی    -  چاپ پنجم  - تهران     - 1388   ش -       464 ص  -  رقعی       -   شومیز  -  

6250 - وداع با اسلحه

نویسنده  :  ارنست همینگوی  -  مترجم :   ر مرعشی  -   ناشر  : پروین   -  چاپ سوم  - تهران     - 1349   ش - 224        ص  -  رقعی    -   سلیفون -  

6249 - مجموعه آثار ارسطو

 نویسنده  :  ارسطو  -  مترجم : بیژن صیفوری    -   ناشر  :   طرح نو - سه جلد ( سماع طبیعی ( فیزیک ) + مابعد الطبیعه ( متافیزیک ) + اخلاق نیکوماخوس   -   چاپ اول  - تهران     -  1378   ش -    508 + 408 + 414   ص  -  وزیری      -   سلیفون -  ف ۹۷/۲/۴ - 

6248 - فرهنگ کامل لغات قرآن کریم

 نویسنده  : عباس شوشتری ( مهرین )    -   ناشر  : دریا    -  چاپ سوم  - تهران     - 2535   شا  -  664     ص  -  وزیری      -   سلیفون -  

6247 - منتخب التواریخ

نویسنده  :   جاج محمدهاشم بن محمدعلی خراسانی    -   ناشر  : اسلامیه    -  تهران    -        915     ص  -  وزیری    -   سلیفون -  

6246 - رازهای سرزمین من

نویسنده  :  رضا براهنی   -   ناشر  :  نشر مرغ   -  دو جلدی - چاپ   سوم - تهران     -1368   ش -     1277        ص  -  وزیری     -   گالینگور  -  

6245 - آسیای هفت سنگ

 نویسنده  :  محمد ابراهیم باستانی پاریزی   -  

 ناشر  :   دنیای کتاب  -  چاپ  ششم  - تهران     -1367   ش -           742  ص  -  وزیری    -   سلیفون -  

6245 - مجموعه آثار تالیف و ترجمه شجاع الدین شفا

 نویسنده  : شجاع الدین شفا     - جلد های  6 + 7 + 8 + 9 + 12 + 22 + 24  -  وزیری       -   گالینگور -  

6244 - تا رهایی

نویسنده  :   حمید مصدق   -   ناشر  :    مولف  -  چاپ سوم   - تهران     -  1371 ش -         533   ص  -  رقعی      -   سلیفون -  

6243 - بلندی های بادگیر

 نویسنده  :  امیلی برونته  -  مترجم :    پرویز پژواک -   ناشر  :   عین الهی  -  چاپ   دوم - تهران     -  1363 ش -  482           ص  -  وزیری      -   سلیفون -  

( تعداد کل: 53 )
   1       2      >>