6332 - اسرارالآیات

نویسنده :   صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی   (   ملاصدرا  )   - ناشر : موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی     - چاپ اول  - تهران -   1363   ش -  419    ص     -  وزیری  - شومیز -

6331 - مربیان بزرگ

نویسنده :   مربیان بزرگ    -  مترجم  :  ژان شاتو   - ناشر : دانشگاه تهران  - تهران - 2535    شا  -  390   ص     - وزیری - شومیز -

6330 - خود مقدس شما ( راز نگرش به درون )

 نویسنده   :   وین دایر  -  مترجم  : ناهید ایران نژاد    - ناشر :نسل نواندیش     - چاپ    هفتم  - تهران -   1383   ش - 364  ص     - رقعی   - شومیز -

6329 - بن هور

نویسنده : لیو والاس   -   مترجم   :  محمود شایگان   - ناشر :  مترجم   - چاپ  اول   - تهران -  1375      ش - 571  ص     - وزیری  -  سلیفون   -

6328 - تذکره خط و خطاطان

موجود - آ .- نویسنده :  میرزا حبیب اصفهانی     -  مترجم   :  رحیم چاوش اکبری  - ناشر : کتابخانه مستوفی     - چاپ اول   - تهران - 1369    ش -    300  ص     - وزیری -   سلیفون  -

6327 - گفتار فلسفی سخن و سخنوری از نظر بیان و فن خطابه

نویسنده :  فلسفی  - ناشر :    الحدیث - چاپ  اول   - تهران - 1368    ش -    359  ص     -  وزیری  - گالینگور  -

6326 - برگزیده مشترک یاقوت حموی

نویسنده : یاقوت حموی   -  مترجم   :  محمدپروین گنابادی   - ناشر :  امیرکبیر     - چاپ دوم    - تهران -  1362   ش - 245 ص    - وزیری  - شومیز -

6325 - مصیبت نامه

نویسنده :  صغیر اصفهانی   - ناشر : ثقفی    - اصفهان 278 ص    -  وزیری  -   گالینگور  -

6324 - عشق و انتقام

 نویسنده :  ابراهیم مدرسی - ناشر :   دنیای کتاب  - چاپ اول   - تهران -   1370  ش - 693 ص  -   وزیری  - سلیفون - 

6323 - زندگی و آثار سینماگران جهان

 نویسنده :  علی اصغر شهیدی   - ناشر :  تلاش   - چاپ اول   - تهران -  1367   ش - 1096 ص  -   وزیری - گالینگور  -

6322 - زیاد عمر کنید و همیشه جوان بمانید

موجود - آ. - نویسنده :   دکتر بنیامین گیلر دآوزر   -  مترجم  :  مسعود جنتی عطائی - ناشر : خزر     - چاپ سوم   - تهران  - 523  ص  - رقعی -  سلیفون  -

6321 - مقدمه کتاب نص النصوص در شرع فصوص الحکم محی الدین بن عربی

 - نویسنده :  سید حیدر  آملی  -  مترجم  :  محمدرضا جوزی  - ناشر : روزنه    - چاپ اول  - تهران -  1375    ش -  566 ص  -   وزیری - گالینگور  -

6320 - تاریخ اکتشافات جغرافیایی

 نویسنده :   یسری عبدالرزاق جوهری   - مترجم   :  عیسی متقی زاده + احمد براری - ناشر : امیرکبیر    - چاپ  اول - تهران -  1374   ش - 323  ص  -   وزیری  - شومیز -

6319 - عزاداران بیل

 نویسنده : غلامحسین ساعدی    - ناشر : آگاع    - چاپ دهم   - تهران - 2535     شا    - 297 ص -  رقعی - شومیز -

6318 - غیرممکن مممکن است

نویسنده :  ژوزف مورفی   -  مترجم  : هوشیار رزم آرا  - ناشر :  سپنج   - چاپ   سوم - تهران -   1370  ش    - 203 ص - رقعی - شومیز -