6320 - تاریخ اکتشافات جغرافیایی

 نویسنده :   یسری عبدالرزاق جوهری   - مترجم   :  عیسی متقی زاده + احمد براری - ناشر : امیرکبیر    - چاپ  اول - تهران -  1374   ش - 323  ص  -   وزیری  - شومیز -