6521 - زبان اسرار کسب و کار

موجود  - آ. - نویسنده : کوین هوگان - مترجم : آفاق زرگریان - نشر کتابسرای تندیس - چاپ اول ۱۳۹۳ ش - 14000 ت. قیمت پشت جلد - ۲۸۰ ص - رقعی - شومیز - 

6520 - از سکس تا فرا آگاهی

 نویسنده   :  اوشو    -  167     ص      -   رقعی -    شومیز  -

6519 - فاوست

نویسنده   :     یوهان ولفگانگ گوته    -  مترجم  :  م.ا. به آذین   -   ناشر :  نیلوفر    -  چاپ  دوم     - تهران   -    1379   ش   -    420    ص      -   رقعی -    شومیز      -

6518 - بازاریابی و فروش تلفنی

موجود -   آ.  - نویسنده   :    پرویز درگی    -   ناشر :   رسا   -  چاپ     دوم  - تهران   -     1388 ش   -  113    ص      -   رقعی -    شومیز  -

6517 - سرنوشت یاران دکتر مصدق

 نویسنده   :   عبدالرضا هوشنگ مهدوی     -   ناشر :   علم   -  چاپ   اول    - تهران   -   1383    ش   -  282    ص      -   رقعی -    سلیفون     -

6516 - سرزمین هرز

نویسنده   :   تی اس الیوت  -  مترجم  : دکتر بیوک بهنام     -   ناشر :  تی آرا    -  چاپ   اول    - تهران   -   1395    ش   -      ص      -   رقعی -    شومیز      -

6515 - راز

نویسنده   :     راندا برن    -  مترجم   :  نفیسه معتکف   -   ناشر :  لیوسا      -  چاپ   اول    -   تهران   -  1386     ش   -  230    ص      -   رقعی   -    شومیز      -

6514 - کشف اسرار

نویسنده   :  امام خمینی        -   334    ص     -   رقعی -    شومیز    - ( کشف الاسرار )  - 

6513 - جهان بزرگ و انسان - خداوند بزرگ و من

نویسنده   :  موریس مترلینگ   -   مترجم   :  ذبیح الله منصوری        -   ناشر :  نگارستان کتاب    -  چاپ   اول    - تهران   -   1384    ش   -  416     ص      -   وزیری  -    گالینگور     -

6512 - اودیسه

 نویسنده   :   هومر  -  مترجم  : سعید نفیسی      -   ناشر :     الهام     -  چاپ   اول    - تهران   -     1390  ش   -   415    ص      -   وزیری -    سلیفون     -  قابدار  -  

6511 - پیشگیری و درمان درد ( ماساژ نقطه ای شیاتسو )

 نویسنده   :   محمد اسماعیل کراچیان     -   ناشر :      موسسه فرهنگی هنری اطلاعات نگاران      -  چاپ    چهارم   - تهران   -   1387    ش   -   167    ص      -   وزیری  -    سلیفون     -

6510 - بندرعباس و خلیج فارس ( اعلام الناس فی احوال بندرعباس )

موجود - فروشگاه  - نویسنده   :    محمدعلی سدیدالسلطنه ( کبابی ) 

  -  تصحیح  :   احمد اقتداری  -   ناشر :     دنیای کتاب       -  چاپ  1368       - تهران   -   1368     ش   -     780   ص      -  وزیری  -    گالینگور     -

6509 - یادبودهای سفارت استانبول

نویسنده   :  خان ملک ساسانی       -   ناشر :  بابک        -  چاپ  دوم     - تهران   - 1354       ش   -   322    ص      -   وزیری  -    شومیز      -

6508 - طاووس

 نویسنده   :   منوچهر شایان   -   ناشر :  سمیر + دبیر       -    2 جلد در یک مجلد     -  چاپ    سوم  - تهران   - 1386    ش   -   1020   ص      -   وزیری  -    سلیفون      -

6507 - فرهنگ کامل انگلیسی به فارسی

     نویسنده :  عباس  آریان پور کاشانی       -    ناشر :  امیرکبیر   -   پنج  جلدی   -   چاپ  دوم    - تهران    -    1363  ش       -     وزیری -   سلیفون    -

6506 - فرهنگ نوین ( عربی - فارسی )

 نویسنده   :  الیاس انطون الیاس    -  مترجم   :  القاموس  العصری    -   به اهتمام   :  سیدمصطفی  طباطبایی   -   ناشر :  اسلامیه    -  چاپ پنجم     - تهران   -1358    ش   - 865     ص      -   وزیری -    سلیفون    -

6505 - فرهنگ جامع روانشناسی - روانپزشکی ( انگلیسی - فارسی )

نویسنده   :   دکتر نصرت الله پور افکاری    -   ناشر :  فرهنگ معاصر      -    جلد دوم   -  چاپ    اول  - تهران   -  1373    ش   -   795  ص      -   رقعی -    گالینگور     -

6504 - مجمع اللغات

موجود -       م      - نویسنده   :   دکتر سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی    +  دکتر آذرتاش آذرنوش +  محمود عادل    -   ناشر :   دفتر نشر فرهنگ اسلامی   -  چاپ  دوم    - تهران   -   1368  ش   -    1378 ص      -   وزیری -   گالینگور    -

6503 - فرهنگ زبان امروزی

 نویسنده   :    غلامحسین صدری افشاری   +  نسرین حکمی  +  نسترن حکمی     -   ناشر :  کلمه     -  چاپ اول     - تهران   -  1369    ش   -   1048   ص      -   وزیری  -    گالینگور    -

6502 - فرهنگ دانشگاهی انگلیسی - فارسی

نویسنده   :      عباس آریانپور کاشانی  -   ناشر :    امیرکبیر   -  جلد دوم  از دوره دوجلدی  -   چاپ  نهم     - تهران   -  1369  ش   -   2584  ص      -   رقعی -   گالینگور     -

6501 - فرهنگ فارسی عامیانه

نویسنده   :   ابوالحسن نجفی   -   ناشر :  نیلوفر     -  چاپ   اول   -   دو جلدی - تهران   -    1378   ش   -   1523   ص      -  وزیری  -    گالینگور     -

6500 - فرهنگ علوم مطبوعات و ارتباطات ( انگلیسی - فارسی )

نویسنده   : ع.ع. مهاجری         -   ناشر :  مژده    -  چاپ دوم     - تهران   - 1370   ش   -937د    ص      -   رقعی -    گالینگور  -

6499 - فرهنگ گفته های طنزآمیز ( انگلیسی - فارسی )

 نویسنده   :   رضی خدادادی        -   ناشر :  فرهنگ   معاصر     -  چاپ   دوم   - تهران   -  1384    ش   -   472  ص  +  16  ص      -   رقعی -    شومیز    -

6498 - واژه نامه نوین

 نویسنده   : محمد قریب      -   ناشر : بنیاد     -  چاپ    دوم   - تهران   -  2536  شا   - 1326    ص      -   رقعی -   سلیفون   -   شامل واژه های گوناگون و لغات و اصطلاحات عربی و اروپایی مستعمل در فارسی 

6497 - زبان های جهان

 نویسنده   :   کنت کاتسنر   -  مترجم   :  رضی هیرمندی  (   خدادادی )      -   ناشر :  مرکز نشردانشگاهی    -  چاپ  اول      - تهران   - 1376    ش   -   435   ص      -   رقعی -    گالینگور     -

6496 - فرهنگ فارسی انگلیسی ( حییم )

نویسنده   :   سلیمان حییم        -   ناشر :    فرهنگ معاصر     - تهران   -   1372  ش   -    1040  ص      -   رقعی -    گالینگور  -

6495 - فرهنگ اصطلاحات علوم و تمدن اسلامی ( فارسی - انگلیسی )

 نویسنده   :    محمدتقی اکبری  +  احمد رضوانی   +  محمدتقی منشی طوسی  +  حسن سلطانی فر  و دیگران    -  ویراسته   :   بهاءالدین  خرمشاهی   -   ناشر :   بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی   -  چاپ  اول    - مشهد    -   1370  ش   -  710    ص      -   رقعی -    گالینگور     -

6494 - فرهنگ مطبوعات و ارتباطات ( انگلیسی - فارسی )

نویسنده   :  ع.ع مهاجری     -   ناشر : مژده     -  چاپ اول     - تهران   -   1369  ش   -  951   ص      -   رقعی -    گالینگور     -

6493 - فرهنگ مختصر اردو فارسی

 نویسنده   :  دکتر شهیندخت کامران مقدم  (  صفیاری )         -   ناشر :   روزبهان   -  چاپ اول      - تهران   -  1364   ش   -   357   ص      -   رقعی -    شومیز    -

6492 - فرهنگ فارسی به انگلیسی

موجود -      م    

  - نویسنده   :    F . STEINGAS   ,   Ph.D       -   ناشر :    مرکز نشردانشگاهی  -  چاپ   لندن  -   چاپ هفتم     -   1984 م   -1589     ص      -   وزیری  -   گالینگور    -  عنوان انگلیسی   : 

 A Comprehensive   PERSIAN  -ENGLISH   DICTIONARY

 

6491 - فرهنگ پلیتنیک روسی به فارسی

موجود  -  م   - نویسنده   :     ژ.م. میرزابگیان      -   ناشر :  مسکو اداره نشریات (( زبان روسی ))   -  چاپ    دوم   - مسکو    -   1984  م    - 719    ص      -   وزیری  -   گالینگور     - تقریبا 50000 اصطلاحات - 

6490 - فرهنگ ترکی ( استانبولی - انگلیسی - فارسی )

 نویسنده   :   قدیر گلکاریان    -   ناشر :    رهنما  -  چاپ    چهارم  - تهران   -   1388  ش   -    789   ص      -   وزیری    -    سلیفون   -

6489 - فرهنگ فارسی معین

 نویسنده   : محمد معین  -  یک دوره شش جلدی      -   ناشر :  امیرکبیر    -  چاپ  هشتم    - تهران   -   1371   ش       -   رقعی -   گالینگور  -