7065 - درآمدی به فلسفه

نویسندگان  : جان هرمن رندل و جاستوس باکلر      -    مترجم :   امیر جلال الدین اعلم  -  ناشر  : سروش   -    چاپ اول    - تهران    -  1363     ش    -    294  ص    -    وزیری     -   شومیز    -