7090 - تاریخ فلسفه ( فیلسوفان انگلیسی از هابز تا هیوم )

      نویسنده :   فردریک کاپلستون   -  مترجم    :  امیر جلال الدین اعلم   -    ناشر : سروش  +  علمی فرهنگی     - جلد پنجم -      چاپ    دوم  - تهران    -    1370   ش    -  466  ص    -   وزیری    -  گالینگور   -