7096 - نارضایی خلاق

     نویسنده :   کریشنا مورتی    -  مترجم   :  مرسده      -    ناشر :  به نگار     -    چاپ   دوم   - تهران    -    1371    ش    -   307  ص    -     رقعی    -   شومیز    -