7124 - چشم و بینایی

موجود - آ. - نویسنده : استیو پارکر - مترجم : رویا درانی-  برای گروه سنی  ( د ) و ( ه ) - تهران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ اول ۱۳۷۸ ش - ۴۸ ص - مصور رنگی رحلی شومیز