۷۱۳۱ - راهنمای جامع طلا

موجود -  آ. - نویسنده : میلاد درجه + فرشاد کیوانی - نشر پازینه - مصور رنگی  - ۲۵ ه.ت. قیمت پشت جلد - ۱۳۹۳ ش تهران چاپ اول ۲۲۸ ص - وزیری سلیفون