10065 - نگران نباشید ، پول درآورید

موجود -   فروشگاه    -    نویسنده :  دکتر ریچارد کارلسون  -   مترجم :      سهیلا موسوی رضوی + زکیه موسوی  رضوی  -     نشر  :      نسل نواندیش     -     چاپ  ششم       -    تهران     -  1385    ش     -    336  ص    -     رقعی     -    شومیز    -