10362 - تجارت الکترونیک

م‌‌. آ. - نویسنده: برایان سالار + دیگران -  مترجم : دکتر محسن گرامی - تهران نشر سیمای دانش ۱۳۸۲ ش  چاپ اول - ۲۹۵۰ ت قیمت پشت جلد - ۳۴۴ ص  وزیری شومیز 

10361 - فرهنگ فارسی -عربی

م.آ. - نویسنده : عادل اشکبوس + صالح عامری - چاپ اول - تهران -نشر مدرسه  وابسته به  سازمان آموزش و پرورش  - ۱۳۸۷ ش - ۱۴۰۰۰ت قیمت پشت جلد - ۷۷۳ ص  - وزیری  - سلیفون - 

10360 - پرواز روح

م.آ. - نویسنده : سید حسن ابطحی - مشهد - چاپ هشتم  - ۱۴۰۵ هجری قمری - نشر کانون بحث و انتقاد دینی - ۲۲۴ ص - رقعی  - گالینگور -