X
تبلیغات
زولا

11219 - تاریخ اقتصادی و سیاسی خلیج فارس در عصر افشاریه و زندیه

موجود - فروشگاه - ق : ۱۰   ه.ت - نویسنده  : حمید اسدپور - نشر توسعه علوم انسانی - ۱۳۸۷ ش - ۴۲۰ ص - وزیری - شومیز