X
تبلیغات
زولا

12273 - بزم اهریمن ، جشن های دوهزار و پانصدساله شاهنشاهی به روایت اسناد ساواک و دربار ، جلد دوم

موجود - فروشگاه - ق : ۵۰  ه.ت - نویسنده : مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات - ۱۳۷۷ ش - وزیری - شومیز