5199 - کسب و کار به شیوه ریچارد برانسون

م . آ . -  همراه با  10 رمز موفقیت بزرگترین سازنده مارک دنیا - نویسنده : دی دیرلاو - مترجم : ایرج صفا - تهران - انستیتو ایز ایران - چاپ اول - 1380 ش - 207 ص -  رقعی - شومیز - 1200 ت قیمت پشت جلد - 

    Business The Richard Branskn

 way 10 secrets of the word's greatest brand builder

Branson , Richard

5198- قدرت مغز و مهارتهای رویایی

م . آ . - نویسنده : آنتونی رابینز - مترجم : مژده ودادی - قم - نشر ییلاق یاران  - چاپ اول - 1393 ش - 223 ص - رقعی - شومیز - 8500 ت قیمت پشت جلد - موفقیت - روانشناسی موفقیت - 

5196 - فکر و حرکت خود را هماهنگ سازیم

م.آ - نویسنده : جیم استفن - مترجم : منیژه جلالی - تهران - نشر البرز - 1378 ش - چاپ اول - 3500 ت قیمت پشت جلد - هر لحظه را به شمار آوریم  - در فهرست نویسی کتاب  192 ص - 184 ص در درج در صفحه شمار - با پیش گفتاری از کن  بلانچارد - 

5184 - سارقین زمان

م . آ . - نویسنده : محمدعلی محمدی - قیمت پشت جلد 7500 ت -  چاپ اول - 1392 ش - تهران - ناشر قبلی  منیره برزگر - نشر دهکده  - 168 ص - رقعی - شومیز -زمان - وقت شناسی - تنظیم وقت و زمان - موفقیت - هدف و اهداف  در زندگی و کسب و کار -  روانشناسی موفقیت - 

5181 - راز جذب پول در ایران

م . آ . - 3 - دخل و خرج و سرمایه گذاری به سبک ایرانی  - نویسنده : علی اکبری -تهران - نشر بهار سبز  - چاپ دوم - 1394 ش - 7500 ت قیمت پشت جلد - 142 ص - رقعی - شومیز - کار - کسب و کار - موفقیت در کسب و کار - روانشناسی موفقیت - ثروت - پول - 

5179 - چگونه موفق شدم ؟ زندگی چهل کارآفرین دنیا

م . آ . - نویسنده : راشل بریج - مترجم : ناهید سپهر پور - 261 ص - رقعی - شومیز - تهران -  نشر آفرین -  چاپ اول - 1385 ش - موفقیت - کارآفرینی - کسب و کار - روان شناسی موفقیت - 

How i made it : 40 successful enterpreneurs reveall  by Bridg Rachel


5165 - چگونه مثل یک میلیونر فکر کنیم ؟

م . آ . - نویسنده : مارک فیشر  خالق اثر جاویدان " حکایت دولت  و فرزانگی " - آلن مارک - مترجم : سیما لشنی -  نشر ابوعطا + نشر سپید - چاپ هشتم - 1389 ش - 2500 ت قیمت پشت جلد - رقعی - شومیز - 104 ص - مجموعه کتاب های راز تحول - 

FISHER, . Mark

 How to like a millonair 1997