71 - کانادا نوشته مرضیه ساختمان

معرفی و مشخصات و محل تهیه  کتاب شماره کد 71 

کتاب : کانادا  گردآوی و تنظیم : مرضیه ساقیان ( چاپ سوم - تهران - 1377 ش - 233 ص - وزیری - شومیز    -   از سلسله انتشارات مباحث کشورها و سازمانهای بین المللی  / ش 19  -    )  

موضوع ات و مطالب و ...کتاب : جغرافیا و ادیان و مذاهب و اوضاع اجتماعی و  فرهنگی و آموزشی و اقتصادی و راهنمای زبان و خط و مهاجرت و مسافرت و جهانگردی و تحصیلات و سکونت و کشور کانادا -  و  ... 

 - موجود برای فروش